Föreningen VoteIT

Föreningen VoteITs syfte är ”att bidra till att mötesprogramvaran VoteIT vårdas, utvecklas och används samt att sprida kunskap kring nätbaserade beslutsmöten”. Föreningen bildades 2011 av 10 olika organisationer som ville skapa ett samarbetsorgan för att fortsätta utveckla VoteIT och nätdemokratin.

Programvaran VoteIT började som en plattform för att arrangera webbmöten och på så sätt göra det lättare att hålla möten med deltagare från hela landet genom att inte ha en fysisk sammankomst. Den funktionaliteten finns kvar, men VoteIT har även utvecklats till att vara en plattform för underlätta fysiska möten. Verksamheten bedrivs ideellt och är finansierad av medlemmarna.

Medlemskap

Alla privatpersoner och organisationer som delar föreningens intresse för nätdemokrati och är intresserade av att bida till utvecklingen av VoteIT är välkomna att bli medlemmar i föreningen VoteIT. För att bli medlem skickar man ett mail till styrelsen och betalar in medlemsavgiften. Föreningens medlemsavgift är 10 000 kr per år.

Medlemsorganisationer

 1. 4H
 2. ABF Stockholm/Västra Götaland
 3. Akademikerförbundet SSR
 4. Akavia
 5. ATR (Amatörteaterns Riksförbund)
 6. Betahaus
 7. Bilkåren
 8. BMW-klubben
 9. Bygdegårdarnas Riksförbund
 10. Centerkvinnorna
 11. Centerstudenter
 12. CUF
 13. DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
 14. DIK
 15. Djurens Rätt
 16. Equmenia
 17. Equmeniakyrkan
 18. Forum
 19. Friskis och Svettis
 20. Fritidsforum
 21. Funktionsrätt Stockholms län
 22. Fältbiologerna
 23. Föreningen Norden
 24. Föreningen Svenska Tecknare
 25. Föreningen Svenska Tonsättare
 26. Hyresgästföreningen
 27. Individuell Människohjälp
 28. IOGT-NTO
 29. Junis
 30. Kulturskolerådet
 31. LRF Trädgård
 32. LRF Ungdomen
 33. Lärarförbundet
 34. Läromedelsförfattarna
 35. Mattecentrum
 36. Mensa
 37. Miljöpartiet
 38. Munskänkarna
 39. Män (män för jämställdhet)
 40. Naturskyddsföreningen
 41. Norsk Komponistforening
 42. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
 43. Osteopatförbundet
 44. Polisförbundet
 45. RF-SISU Västra Götaland
 46. RFSL
 47. RFSU
 48. Riksförbundet FUB
 49. ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)
 50. Rädda Barnen
 51. Röda korsets ungdomsförbund
 52. Scouterna
 53. Seko
 54. Sensus
 55. SKAP
 56. Sköldkörtelförbundet
 57. SMC (Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister)
 58. Socialdemokraterna Göteborg
 59. Socialdemokraterna Stockholm
 60. SSU
 61. ST-facket
 62. Studiefrämjandet
 63. Studieförbundet Vuxenskolan
 64. Svensk biblioteksförening
 65. Svensk Live
 66. Svenska Flygsportförbundet
 67. Svenska Kennelklubben
 68. Svenska Kyrkans Unga
 69. Svenska Turistföreningen
 70. Sverigefinska ungdomsförbundet
 71. Sveriges Elevkårer
 72. Sveriges förenade studentkårer (SFS)
 73. Sveriges Författarförbund
 74. Sveriges Hembygdsförbund
 75. Sveriges Tandläkarförbund
 76. Sveriges Ungdomsråd
 77. Sveriges Yngre Läkares Förbund - SYLF
 78. Sverok
 79. Taekwondoförbundet, Svenska
 80. Teaterförbundet
 81. Tekniska Högskolans Studentkår
 82. Ung Vänster
 83. Ungdomens nykterhetsförbund
 84. Vision
 85. Vårdförbundet

Styrelse

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Nuvarande ledamöter i styrelsen är:

Stadgar

Stadgarna fastställdes vid det konstituerande årsmötet i december 2011 och finns att läsa här.