Skip to content

Föreningen VoteIT

Logotyp VoteIT.se

Föreningen VoteITs syfte är ”att bidra till att mötesprogramvaran VoteIT vårdas, utvecklas och används samt att sprida kunskap kring nätbaserade beslutsmöten”. Föreningen bildades 2011 av 10 olika organisationer som ville skapa ett samarbetsorgan för att fortsätta utveckla VoteIT och nätdemokratin.

Programvaran VoteIT började som en plattform för att arrangera webbmöten och på så sätt göra det lättare att hålla möten med deltagare från hela landet genom att inte ha en fysisk sammankomst. Den funktionaliteten finns kvar, men VoteIT har även utvecklats till att vara en plattform för underlätta fysiska möten. Verksamheten bedrivs ideellt och är finansierad av medlemmarna.

Medlemskap

Alla privatpersoner och organisationer som delar föreningens intresse för nätdemokrati och är intresserade av att bida till utvecklingen av VoteIT är välkomna att bli medlemmar i föreningen VoteIT. För att bli medlem skickar man ett mail till styrelsen och betalar in medlemsavgiften. Föreningens medlemsavgift är 10 000 kr per år.

Medlemsorganisationer

 • ABF Stockholm/Västra Götaland
 • Adventist
 • Akavia
 • Betahaus
 • Bilkåren
 • BMW-klubben
 • Centerpartiet
 • Centerstudenter
 • CUF
 • DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
 • DIK
 • Djurens Rätt
 • EFS
 • Equmenia
 • Equmeniakyrkan
 • Feministiskt Initiativ
 • Finansförbundet
 • Forum
 • Friskis och Svettis
 • Funktionsrätt Stockholms län
 • Fältbiologerna
 • IOGT-NTO
 • Junis
 • LRF Trädgård
 • LRF Ungdomen
 • LSU
 • Läromedelsförfattarna
 • Miljöpartiet
 • Munskänkarna
 • Män (män för jämställdhet)
 • Naturskyddsföreningen
 • Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
 • Osteopatförbundet
 • Piratpartiet
 • Pliktrådet
 • Polisförbundet
 • PSO
 • Psykologförbundet
 • RF-SISU Västra Götaland
 • RFSL
 • RFSU
 • Riksförbundet FUB
 • Riksteatern
 • ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)
 • Rädda Barnen
 • Röda korsets ungdomsförbund
 • Scouterna
 • Seko
 • SKAP
 • Sköldkörtelförbundet
 • Socialdemokraterna Göteborg
 • Socialdemokraterna Stockholm
 • SSU
 • ST-facket
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Svensk biblioteksförening
 • Svensk Live
 • Svenska Flygsportförbundet
 • Svenska Kennelklubben
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Svenska Turistföreningen
 • Sveriges förenade studentkårer (SFS)
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Sveriges Ungdomsråd
 • Sveriges Yngre Läkares Förbund - SYLF
 • Sverok
 • Taekwondoförbundet, Svenska
 • Scen och film
 • Tekniska Högskolans Studentkår
 • Ung Media
 • Ung Vänster
 • Ungdomens nykterhetsförbund
 • Vision
 • Vårdförbundet

Styrelse

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte. Nuvarande ledamöter i styrelsen är:

Personuppgiftspolicy

Stadgar

Stadgarna fastställdes vid det konstituerande årsmötet i december 2011 och finns att läsa här.