VoteIT - bättre beslutsmöten online

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. Mötet kan ske helt över nätet eller som en kombination av onlinemöte och vanligt möte där deltagarna träffas och använder VoteIT som beslutsstödsystem. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT.

Med VoteIT får du

  • Digitalt stöd för att hålla årsmöten i enighet med svensk lag
  • Talarlista, med talarstatistik och möjligheter till kvoteringar
  • Hantering av diskussioner, förslag och omröstningar
  • Taggar för koppling mellan diskussioner och yrkanden
  • Automatiskt genererad dagordning
  • Avancerade omröstningsmetoder (Schultze, majoritetsbeslut, kontrapropositionsvoteringar, flervalsvoteringar)
  • Arbetsflöden för yrkanden, dagordningspunkter och hela möten – du ser hela tiden vad som är obehandlat, under behandling och färdigt.
  • Röstlängd och närvarokontroll
  • Automatiskt genererade protokoll
  • Ett system som går att utöka och bygga själv

Föreningen VoteIT

VoteIT har vuxit fram genom ett unikt samarbete mellan ett tjugotal olika organisationer runt om i Sverige. Systemet används idag av många små och stora organisationer för att hålla årsmöten, styrelsemöten, beredningsprocesser och mycket annat. De organisationer som är extra engagerade i utvecklingen av VoteIT är medlemmar i Föreningen VoteIT som arbetar för att mötesprogramvaran VoteIT vårdas och utvecklas, samt sprider kunskap om nätbaserade beslutsmöten.

Prova på VoteIT

Alla som vill ska kunna hålla sina möten i VoteIT! Läs mer om hur du provar VoteIT eller bokar in möten för att höra mer om funktionerna i systemet under Skapa möte. Det finns även manualer för systemet samlade på manual.voteit.se

Engagera dig

VoteIT är ett open-source-projekt och vi letar hela tiden efter utvecklare och andra personer som vill bidra på olika vis till utvecklingen - och efter organisationer som kan tänka sig att vara med som samverkanspartners. Vi söker särskilt engagerade som kan skriva manualer, koda Python, CSS, JavaScript, eller som kan jobba med vår hemsida eller sociala medier. Hör av dig!